Ресурси Центру англійською мовою

Ресурси Центру англійською мовою

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

25.11.2020

У межах проекту "Міське ХХ століття: просторове, візуальне, локальне, щоденне" в співпраці з Українським інститутом ми здійснили низку перекладів ресурсів Центру на англійську мову. Таким чином ці ресурси стануть доступніші для міжнародної спільноти ― як академічної, так і ширше всіх хто цікавиться історією регіону. В оптику цього проєкту потрапили вибрані напрацювання Центру ― публікації енциклопедії "Інтерактивний Львів" та матеріали з колекцій "Міського медіаархіву" (каталог архіву Львівського телебачення проєкту "Міський медіаархів", відеоісторії з митцями "Мистецтво на межі", анотації до колекції "Усні розповіді"). Усі ці формати хронологічно охоплюють ХХ століття та дозволяють говорити про місто через перспективи просторового, візуального, локального та щодення.

ПРОСТОРОВЕ

Цифрові історії проекту "Інтерактивний Львів"

Одна з частин цього проекту ― це переклад цифрових історії проекту "Інтерактивний Львів", які дозволяють посилити міський та просторовий аспект у розмові про Центральну та Східну Європи. Завдяки цим матеріалам також розширюється пропозиція ресурсів онлайн для використання в академічних курсах зі студій міської історії, історія мистецтва, культурології, візуальних студій, українських студії, студії Голокосту, радянські студії тощо. Ці матеріали можуть збагатити викладання цих дисциплін саме локальною перспективою, яка є менш видимою, коли йдеться про студії цього регіону і які здебільшого викладаються з перспективи великих центрів (Відень, Москва, Київ тощо).

Жанр наративних історій, побудованих довкола персональних досвідів, а також локальна просторова перспектива дають можливість робити ефективне впровадження для студентів у вивчення та обговорення більш комплексних тем, як влада та насилля, співіснування відмінностей чи історія соціальних або ж національних напруг в регіоні.

Окрім того, цифрові історії, допомагають розвивати розмову про цифрові компетенції, які є стають все більш важливими при вивченні та презентації історичних джерел.

ЛОКАЛЬНЕ

Відеоісторії проекту "Місто та мистецтво на межі"

Часто дослідники мистецтва другої половини ХХ століття асоціюють американське мистецтво 1980-х років із концептуалізмом, тоді як європейське із виразними формами ― живописом (Dossin, 2015). Всупереч цьому можемо стверджувати, що подібний поділ не зовсім відповідає реальності. Європейське мистецтво поєднувало у собі і практики концептуалізму, і живопису. Також у мистецтві СРСР, зокрема УРСР, прослідковуємо естетику концептуалізму.

Аби виробити модель погляду на різні мистецькі практики на західних периферіях УРСР, було реалізовано проєкт "Місто та мистецтво на межі" (2019). Нам було цікаво подивитись як місто та міські простори, а також наративи про мистецтво впливають на митців та їхні практики. А також як автор(к)и позиціонували себе до мистецтва за межами УРСР, яке місце залишили собі у символічній топографії "Заходу і Сходу". Для теоретизування мистецьких практик було створено 11 відеоісторій із митцями.

Попри широкі контексти, методологію та інші напрацювання проєкт був доступний лише для україномовної аудиторії. Усі 11 відеоісторій разом із вступним текстом та розробленими сторімапами були перекладені за підтримки програми ім Лисяка Рудницького і тим самим були удоступнені для англомовної аудиторії. Таким чином ми спробуємо увиднити теми мистецьких практик в УРСР у 1980-х роках, а також долучимо до дискусій довкола мистецтва другої половини ХХ століття.

Запрошуємо переглядати відео-історії, а також поширювати серед тих, кому вони будуть цікаві та корисні.

ВІЗУАЛЬНЕ

Каталог архіву Львівського телебачення, платформа Міського медіаархіву

Переклад на англійську мову оцифрованого архіву теленовин Львівського телебачення за 1960-1970 роки, який налічує 7000 заголовків телесюжетів.Міський медіаархів Центру міської історії містить понад 7000 оцифрованих сюжетів, які були створені Львівським телебаченням впродовж 1960-1970-х років, а сьогодні зберігаються у Державному архіві Львівської області. Всі матеріали оцифровані (16 мм кіноплівки), доступні онлайн та є важливим візуальним джерелом до історії Львова у другій половині ХХ століття. Основний каталог, який дозволяє навігувати архівом створено українською мовою на основі назв телесюжетів і потребував вдосконалення. В межах проекту ми ідентифікували й розробили описові теги до кожного окремого сюжету, а також переклали каталог на англійську мову, що відтепер дозволить відкрити ці джерела і здійснювати пошук онлайн архівом для ширшого кола дослідників, як для українських студій, так і для дослідження медіа історії, радянської історії, візуальних студій тощо.

ЩОДЕННЯ

Колекція "Міські розповіді", Міський медіаархів

Колекція "Міські розповіді" Центру містить підбірку інтерв'ю, які стосуються як щоденного життя, так і переломних моментів у історії минулого століття. Ці документи надають голос різним людям, тим самим творячи інклюзивне поле для творення історичного наративу. Вони об'єднані у різні колекції, які пропонують оптику на мистецьке життя, освоєння простору, професійні кар’єри другої половини ХХ століття. Завдяки перекладу анотацій цих розмов на англійську, ми маємо змогу зробити їх видимими для аудиторії науковців, дослідниць та широкої громадськості, і сподіваємось, що вони стануть корисним ресурсом в розробці і втіленні навчальних курсів про минуле регіону.

Проект "Міське ХХ століття: просторове, візуальне, локальне, щоденне" став можливим завдяки Програмі підтримки українських студій імені І. Лисяка-Рудницького Українського інституту. В межах проекту ми також розробляємо освітню онлайн-платформу, яка стане майданчиком як для українських студій, так і ширшого спектру гуманітарних програм та курсів.

  • img

Зображення

Верхнє: Команда Львівської залізниці з настільного тенісу. Колекція музею залізниці // Міський меіаархів Центру міської історії