Пьотр Олеховський 

Пьотр Олеховський 

Жешувський університет


  • Тема дослідження:
     Поляки у Львові, 1944-1959 рр.
    Період:
    жовтень 2018
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Пьотр – докторант Інституту історії Жешівського університету. Його поточне дослідження в межах докторської дисертації "Поляки у Львові 1944-1959" охоплює усі аспекти життя поляків в радянському Львові: виселення польського населення в 1940-50 роках, офіційні польські установи ("Спілка польських патріотів", газета "Czerwony Sztandar") польськомовне шкільництво, римо-католицьку церкву, польську інтелігенцію в міському просторі, польський театр, книгодрукування і радіомовлення, повсякденність, контакти з Польщею, репресії з боку влади і т.д. Ці питання Пьотр розглядає з позицій функціонування багатоетнічного середовища в умовах формування тоталітарного режиму і подолання міжетнічних (міжнаціональних) конфліктів.

Під час свого перебування у Львові Пьотр продовжить роботу над докторською дисертацією в архівах і бібліотеках Львова та інших міст західного регіону України. Крім того, П. Олеховський братиме участь в проекті "Інтерактивний Львів" для його наповнення історичними довідками щодо місць і персоналій, пов’язаних з польською громадою міста Львова.