Олена Палько

Інститут політологічних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України


  • Тема дослідження:
    Націонал-комунізм: спроба порівняння українського та європейського досвіду
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon