Володимир Куліков, Ірина Склокіна (ред.). Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу

Володимир Куліков, Ірина Склокіна (ред.). Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

15.01.2020

Де колись був степ, наприкінці ХІХ століття постали підприємства і шахти. Навколо утворювалися поселення для робітників, перекваліфіковуватися на яких запрошували селян. Так на Донбасі виникли мономіста, у яких шахта чи завод визначали план міста, соціяльне і культурне життя мешканців. Штучне конструювання урбаністичного простору уможливило панування корпорацій та політичної еліти. У мономістах втілювали утопічні проєкти нового суспільства, але на штучність вплинули й риси часу індустріялізації, характерні для всіх країн.

Семеро молодих дослідників, утім, не вдаються до гострої критики експлуатації чи, навпаки, звеличування промислових досягнень, узятих під плановий контроль. Уже у вступі упорядники – історики Ірина Склокіна зі Львова і Володимир Куліков із Харкова, які написали чотири із семи розділів, – зазначають, що їм ідеться про зваженість. Книжка не судить, а з позицій повсякденної історії та людиноцентричности розповідає, що і як саме відбулося із реґіоном, а відтак шукає балансу, що суголосно із прагматичною метою книжки: стати експертним джерелом для рішень щодо майбутнього мономіст.