Презентація освітньої платформи для освітян

Презентація освітньої платформи для освітян "Місто та минуле у цифрі"

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

25 жовтня 2019 / 15.00

Конференц-зал Центру міської історії

Сьогодні викладання чи вивчення історії не можна обмежувати лише теоретичними знаннями. Освітяни, викладачі, студенти та учні потребують інструментів, які допомагають застосувати здобуті знання в форматі, що сприйматиме суспільство. І цей формат може бути цифровим.

Протягом тривалого часу, команда Центру міської історії спільно з дружніми інституціями та дослідниками працює над розробкою освітньої платформи. Платформа пропонуватиме викладачам університетів та шкіл практичні рекомендації й матеріали для викладання історії та культури XX століття через призму локальних сюжетів та мікро-історій, підходи для створення нових тем в межах освітніх програм, інструментарій для вироблення практичних навиків роботи з цифровими інструментами. Онлайновий ресурс міститиме підходи формальної та неформальної освіти, базовані на напрацюваннях проекту Інтерактивний Львів.

Розробка блоку для шкіл та вчителів є спробою пошуку адаптованої мови, форми, підходів та інструментів, які дозволять ширити матеріали та теми, з якими працює Центр міської історії для і у співпраці з школами та вчителями. Ширше - цей блок освітньої платформи має стати майданчиком для діалогу між дослідниками, освітянами, школярами з фокусом на зміст та інструментарій.

Тематично, у фокусі буде оповідь про місця, вулиці, маршрути як можливість вбачати у просторах міста складну історію ХХ століття. Методично проект є нагодою задіяти вчителів та учнів до різних цифрових інструментів. Такий підхід дозволяє апробувати можливості цифрових інструментів в середовищі формальної освіти для дослідження та візуалізації наративів про історію міста.

В стратегії освітніх програм Центру міської історії важливим фокусом є формування експертного середовища серед освітян. Вчителі - ключові ретранслятори досвідів, навиків та знання для дітей, які можуть сприяти переосмисленню спадщини та впровадженню нових підходів до її розуміння та використання. Впродовж тривалого часу ми провадимо різні форми співпраці з вчителями - тривалі чи спонтанні. Поява платформи може стати запрошенням до співтворення сталого простору для діалогу між дослідниками та освітянами.