Від Габсбурзької монархії до епохи діаметрально протилежних полюсів. Фізична антропологія у Львівському університеті у 1913-1944 р.р.

Від Габсбурзької монархії до епохи діаметрально протилежних полюсів. Фізична антропологія у Львівському університеті у 1913-1944 р.р.

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Марія Род

Університет Геттінгена

13 жовтня 2017 / 16.00

Центр міської історії, Львів

Ще від початку свого становлення у середині 19 сторіччя фізична антропологія була дисципліною із потужним міжнародним розмахом. Перебуваючи десь між зоологією, медициною і народознавством, вона об’єднала різні професії зі всього світу навколо перспективи об’єктивною сучасної науки. Втім, вона мала свої національні та регіональні особливості. У Львівському університеті перша кафедра антропології і народознавства була створена у 1913 р., але ще до того колишній засланець в Сибіру і зоолог Бенедикт Дибовський викладав основи цієї нової дисципліни в Університеті Яна Каземира. У своїй лекції дослдниця проаналізує вплив різних політичних вчень на формування цієї начебто чистої науки. Починаючи з міжвоєнного періоду і відомої львівської школи Яна Чекановскі, Марія Роде прослідкує розвиток подій далі протягом Другої світової війни, виявляючи зміни і тяглість цієї дисципліни в епоху діаметрально протилежних полюсів.

Лекція відбулась польською мовою з синхронним перекладом.