Мобілізація на периферії. Військовий обов’язок як фактор модернізації імперії Габсбургів, 1868–1914

Мобілізація на периферії. Військовий обов’язок як фактор модернізації імперії Габсбургів, 1868–1914

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

30 червня 2016 / 18.00

Центр міської історії, Львів

Книгу присвячено аналізу загальноєвропейського процесу трансформації та модернізації суспільства під впливом загального військового обов'язку. Даний процес розглядається на основі порівняння загальнодержавної ситуації в Австро-Угорщині та локальних сюжетів з життя австрійської провінції Галичини. Така модель дала змогу зрозуміти вплив загальносвітових процесів на віддалені та периферійні регіони та показати дійсне їх значення для конкретних територій модерної Європи. Важливим елементом трансформації стали національні, соціальні та конфесійні особливості Монархії Габсбургів, які наклали свій відбиток на універсальну стратегію модернізації. В окремих розділах книги здійснено оцінку ефективності функціонування новітньої на той час системи комплектування збройних сил та її безпосередній вплив на громадян імперії.

post picture

Сергій Чолій

старший викладач кафедри історії Національного Технічного Університету України “Київський Політехнічний Інститут”. Після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2008 році (магістр історії) він вступив до аспірантури даного університету та проводячи дослідження в архівних установах Києва, Львова та Відня. Важливим компонентом дослідження стали дослідницькі візити та участь в європейських наукових програмах: Докторатсколледжі “Австрійська Галичина та її мультикультурна спадщина”, програмі Міжнародного Вишеградського фонду в Будапешті, програмі Еразмус Мундус в Варшаві-Пултуску.