Православ'я та імперський простір: образи українських міст у церковній історіографії Російської імперії (ХІХ – початок XX ст.)

Православ'я та імперський простір: образи українських міст у церковній історіографії Російської імперії (ХІХ – початок XX ст.)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Павло Єремєєв

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

21.2.2024; 18:30

Конференц-зал Центру міської історії

"Довге" ХІХ століття було часом, коли історики в Російській імперії намагалися сформулювати національні гранд-наративи своєї історії. Важливою складовою цього процесу було конструювання образу українських земель як частини імперського простору. Паралельно зі світською історіографією розвивалися історичні дослідження церковних діячів: створювалися узагальнені праці та регіональні дослідження з історії православ’я на теренах Східної Європи. Цим періодом також датуються перші спроби наукового вивчення міського життя, причому британські та французькі напрацювання у цій галузі досить швидко переосмислювалися в Російській імперії.

У лекції дослідник проаналізує, яким чином церковні історики ХІХ – початку XX століття вписували минувшину українських міст у наративи російської історії. На основі підходів Кембриджської школи інтелектуальної історії, сучасних теорій метафори та кількісних методів аналізу текстів продемонструє, яким чином православні історики символічно розділяли місто та село, у який спосіб на їхнє сприйняття українського урбаністичного простору впливали особисті богословські, історіософські та суспільно-політичні погляди, зміни методологічних підходів до вивчення історії, загальні культурні тренди епохи (просвітництво, романтизм тощо) та процеси націотворення у "довгому ХІХ столітті"?

Серед іншого, йтиметься про вплив полеміки з українським та польським національними рухами на характер опису українських міст церковними істориками ХІХ – початку XX століть, а також про рівень актуалізації біблійних образів міста та релігійних концепцій більш ранніх епох (наприклад, "Київ – Другий Єрусалим") при характеристиках українських міст. На статистичному рівні дослідник схарактеризує типовість зв’язку образів українських міст з різноманітними релігійними, соціальними та етнічними характеристиками в роботах православних істориків ХІХ – початку XX століття.

post picture

Павло Єремєєв

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Працює на посадах доцента кафедри історії Східної Європи історичного факультету та доцента кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Член Української асоціації релігієзнавців та Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

Під час перебування у Центрі міської історії за підтримки Інституту наук про людину у липні – грудні 2023 р. досліджував специфіку конструювання образів українських міст в церковній історіографії Російської імперії ХІХ ст.

Зображення

Верхнє: Києво-Печерська Лавра, гравюра 1820 року

Галерея: Богдан Ємець