Павло Єремєєв

Павло Єремєєв

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


  • Тема дослідження:
    Образи українських міст в церковній історіографії Російської імперії XIX – початку ХХ століття
    Період:
    липень – грудень 2023
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Працює на посадах доцента кафедри історії Східної Європи історичного факультету та доцента кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Член Української асоціації релігієзнавців та Міжнародної асоціації гуманітаріїв, учасник міжнародних наукових програм "CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну та постіндустріальну добу", "МІСТО І ВІЙНА: руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії", "Fellowship for Ukrainian Scholars in Jewish Studies" (The American Academy for Jewish Research, New York Public Library and Center for Jewish Studies at Fordham).

Під час свого перебування у Львові за підтримки Інституту наук про людину планує дослідити специфіку конструювання образів українських міст в церковній історіографії Російської імперії ХІХ ст. Особливо цікавиться тим, в якій мірі дискусії щодо уявлених меж "російськості" у світській історіографії того періоду впливали на історіографію церковну, чи сприймали церковні історики Російської імперії українські міста як щось відмінне у порівнянні з містами інших регіонів імперії, яким чином вони символічно відділяли міський простір від сільського? Чим був зумовлений вибір метафор, за допомогою яких описувалися українські міста у працях церковних істориків Російської імперії? В якій мірі в описах українських міст церковними істориками ХІХ ст. актуалізувалися релігійні концепції більш ранніх епох та біблійні образи, яким чином на сприйняття українських міст впливали богословські, історіософські та суспільно-політичні погляди авторів, зміни методологічних підходів до вивчення історії, загальні культурні тренди та процеси націотворення у "довгому ХІХ ст."?