Зголошення на резиденцію

Запрошуємо зголошуватися дослідників гуманітарних напрямків з різних країн на дослідницькі резиденції Центру міської історії 2022–2023. 

Особливо заохочуємо істориків, культурологів, антропологів. Приймаємо заявки на дослідження, в яких запропоновано широкі інтерпретації міської історії як дисципліни, що перебуває на перетині різноманітних підходів гуманітарних і суспільних наук. Хронологічні рамки студій – ХІХ-ХХ століття, географічні межі – Центральна і Східна Європа. Особливо вітаємо теми, пов’язані з дослідницькими фокусами Центру, зокрема із питаннями урбанізації багатоетнічних міст, досвідів містян у час радикальних змін та воєн ХХ століття, планових міст, міської спадщини, комеморативних практик та міського простору, інфраструктури та культурних практик у містах, цифрової та публічної історії.

Програма пропонує:

  • місячні резиденції молодим науковцям, які працюють над дисертаційними дослідженнями, або готують їх до публікації;
  • двотижневі резиденції для дослідників, які мають значний досвід роботи;
  • резиденції з цифрової історії до одного місяця:

– у співпраці з проектом "Інтерактивний Львів", онлайн-енциклопедією, що репрезентує історію Львова через місця та простори. Очікується, що дослідники будуть зацікавлені у підготовці матеріалів для проекту з акцентом на поміщення власних дослідницьких фокусів у просторовий аспект Львова. Заохочуємо також подання з проектами, які не стосуються Львова, але використовують цифрові підходи для розкриття досліджуваної теми (зокрема, але не виключно, бази даних, геоінформаційні системи, мережевий аналіз, цифровий сторітеллінг).

– у співпраці з Міським медіаархівом, який збирає, зберігає, досліджує, удоступнює та популяризує оцифровані або створених у цифрових форматах візуальні та аудіовізуальні матеріали, які зображують місто і міське життя. Очікується, що проекти стипендіати будуть повязані з аналізом архівних матеріалів Центру, в тому відео, фото, карт та усноісторичних колекцій архіву. Заохочуємо також подання з проектами, які працюють з переосмисленням ролей архіву, новими способами оцінки, контекстуалізації, відображення та використання різних архівних медіа і документів.

Центр забезпечує умови для проведення дослідження, надає дослідникам доступ до власних ресурсів, зокрема до бібліотеки, медіаархіву, досліджень, наукових контактів та пропонує можливість презентувати й обговорити попередні результати дослідження в рамках Міського семінару та публічних лекцій.

Бібліотека Центру містить близько 10 000 книг з міської історії, спадщини, публічної історії, музейництва, історії медій і візуальної культури, гендерних студій, юдаїки тощо, українською, англійською, польською, російською та іншими мовами

Міський медіаархів - унікальна колекція оцифрованих архівних фото- та кінодокументів, мап та усних інтерв’ю

Резиденції передбачають проживання у гостьових кімнатах Центру впродовж одного місяця чи двох тижнів. Гостьові апартаменти розташовані у тому ж будинку, що й офіс інституції, – в центрі міста, неподалік від львівських архівів та бібліотек. Гостьові апартаменти складаються з трьох кімнат, об’єднаних спільним простором кухні та приміщень загального вжитку. Тут створено всі умови для комфортного проживання, є доступ до безпровідного Інтернету. Дослідники отримують робоче місце в офісі Центру із доступом до ресурсів інституції та адміністративну підтримку.

Резиденції не покривають витрат на проїзд, харчування та інші витрати стипендіатів.

Резиденції призначають аспірантам та дослідникам із науковими ступенями. Звертаємо Вашу увагу на те, що заявки від студентів та магістрантів не розглядаємо. Не заохочуємо подання пілотних досліджень. На час подання заявки проект має тривати не менше року й потребувати опрацювання матеріалів у архівах та бібліотеках у Львові, включно з бібліотекою та медіаархівом Центру.

Заявка має містити

  • Опис проекту (1-2 тис. слів)
  • Резюме зі списком публікацій
  • Один рекомендаційний лист від дослідника, ознайомленого з проектом апліканта (для аплікантів без наукового ступеня).

Увага! Особи, які рекомендують кандидата на отримання резиденції, мають надіслати рекомендаційні листи із власної електронної пошти, зазначивши в листі свою контактну інформацію.

Заявки просимо подавати на електронну адресу [email protected]. У полі "Тема" потрібно зазначити "Residence Grant Application 2022".

Розглядаємо лише заявки, що містять усі необхідні документи, написані українською, англійською, польською, російською та білоруською мовами.

Кінцевий термін подачі заявок
20 січня 2022 р.

Оголошення результатів
До 15 лютого 2022 р.

Публічне обґрунтування рішень комісії не передбачено.

[Зголошення в pdf]

Стипендіальна програма Центру міської історії діє з 2006 року і спрямована на те, щоб сприяти міжнародному академічному обмінові, розвитку міських студій в Україні та заохочувати міждисциплінарні підходи, нові теми й дискусії в дослідженні міст. Упродовж цього часу стипендіатами Центру стали понад 130 дослідників з різних країн світу, зокрема з України, Польщі, Німеччини, Канади, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Італії, Росії, Литви, Естонії, Білорусі, Казахстану, Румунії, Швейцарії, Китаю, Франції.