Простір міста і внутрішньоміські назви: спроба класифікації урбанонімів, як історичного джерела

Простір міста і внутрішньоміські назви: спроба класифікації урбанонімів, як історичного джерела

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Мар’яна Долинська

Український католицький університет

17 жовтня 2013

Центр міської історії, Львів

Історична топоніміка є однією з спеціальних історичних дисциплін, а топоніми прийнято вважати специфічним джерелом для історичної науки. Урбаноніми (внутрішньоміські назви) як клас топонімів повинні виконувати ті ж функції. Одночасно топоніми є об’єктом вивчення ще декількох наук, – в першу чергу лінгвістики, далі - географії та суміжних з нею (та історією) дисциплін, зокрема, етнографії і археології.

На семінарі було розглянуто наступні питання:

  • Чи утворюють урбаноніми окремий клас в ієрархії топонімів?
  • Які є варіанти класифікації для урбанонімів?
  • Назви офіційні і традиційні.
  • Чи урбаноніми мають довге життя?
  • Чи дійсно внутрішньоміські назви несуть пряму інформацію щодо природних умов, стосунків власності, унікальних споруд, розташування конкретних об’єктів, транспортних зв’язків минулого?
  • Кореляція між назвами і детонаціями.
  • Чи існують методики використання урбанонімів як історичного джерела?
  • Проблеми в нагромадженні джерельного матеріалу.

Мар’яна Долинська

професор кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій гуманітарного факультету Українського католицького університету. Докторська дисертація на тему “Історична топографія Львова XIV-XIXст.” Наукові зацікавлення: історична топографія міст, внутрішньоміське називництво, історична географія.