Рецепція галицьких селян греко-католиків міською інтелігенцією (за матеріалами україномовної преси 1900-1944 рр.)

Рецепція галицьких селян греко-католиків міською інтелігенцією (за матеріалами україномовної преси 1900-1944 рр.)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Назар Кісь

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

6 жовтня 2008

Бібліотека Центру міської історії

Дослідження молодого історика стосується проблематики взаємовідносин місто - село. В презентації розглядалося два аспекти: зміну ідентичності селян у першій половині ХХ століття та стереотипи міської інтелігенції у сприйнятті села. Дослідник акцентував увагу на мобілізаційних можливостях церковних чинників в процесі національного самоусвідомлення українських галицьких селян, зокрема на баченні міської інтелігенції можливих варіантів використання "церковного питання" у суспільно-політичній грі.

Назар Кісь

аспірант Інституту Українознавства НАН України та стипендіат Центру.