Народження радянського Львова. З життя радянізованого міста 1944-1949

Народження радянського Львова. З життя радянізованого міста 1944-1949

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Дам'ян Марковський 

Варшавський університет

29 жовтня 2012

Бібліотека Центру міської історії

Захоплення Східної Галичини Червоною Армією влітку 1944 р. призвело до поновного встановлення радянських владних структур на території колишніх південно-східних воєводств ІІ Речі Посполитої, а саме: Тернопільського, Станіславівського і частково – Львівського. Політика Сталіна, яка становила модифіковане продовження діяльності урядів 1939-1941, залишила після себе особливий слід у столиці регіону, місті Львові, стосовно якого у радянської влади були особливі плани. Ці плани стосувалися проведення ряду заходів соціальної інженерії, що виконувалися з використанням усіх механізмів тоталітарної машини влади, які Радянський Союз уже раніше застосовував до своїх громадян. Львів повинен був стати містом радянським, у повному значенні цього слова. Зміна характеру міста зі старовинного осередка міщанства на "сучасний" індустріалізований осередок з новою суспільною тканиною була одним з чинників, який визначав чергові рішення осередків комуністичної влади.

Дослідник представив найважливіші аспекти явища радянізації Львова в 1940–1949 рр. Були порушені питання формування нової міської еліти, виховання молоді, боротьби з релігією, виховання "нової людини" та ін. Були наведені приклади внутрішньої патології радянської системи влади, спроб приєднання частини інтелігенції, а також діяльності, результатом якої мала бути відбудова життя міста згідно із соціалістичним зразком функціонування міського організму.

Зустріч відбуватиметься  польською мовою.

Дам'ян Марковський 

аспірант Інституту історії ХХ ст. історичного факультету Варшавського університету, учень проф. Ромуальда Турковського і проф. Павла Вечоркевича, працює над кандидатською дисертацією Радянізація Східної Галичини в 1944–1953 рр.  Член Ради охорони пам’яті битв і мучеництва, брав участь в заходах увіковічення жертв цивільного населення (польських та українських) польсько-українського конфлікту 1943–1947, а також у розшукуваннях жертв розстрілу, імена яких знаходяться в, так званому, Українському катинському списку. Автор монографії Płonące Kresy. Operacja “Burza” na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej (wyd. I-Warszawa 2008, wyd. II-Warszawa 2011), популярно-наукових і наукових статей, присвячених історії Східної Галичини і Карпат. 

Зображення

Верхнє: Радянська важка артилерія на вулицях Львова, 1939 / Дзеркало Тижня