Соціокультурний вплив політичних змін після Другої світової війни на міський простір, ідентичність та культуру в Центрально-Східній Європі: порівняльне дослідження міст Єленя Гура і Дрогобич

Соціокультурний вплив політичних змін після Другої світової війни на міський простір, ідентичність та культуру в Центрально-Східній Європі: порівняльне дослідження міст Єленя Гура і Дрогобич

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Міхал Млинаж

Торонтський університет

25 жовтня 2016

Центр міської історії, Львів

Унаслідок радикальних перемін у політичній системі Європи після 1945 року, мільйони людей насильно вивезли зі своїх домівок, що зруйнувало багатовікові зв'язки із територією й громадою. Такі політично вимушені рухи завершили процес, який розпочала війна: повна демографічна та культурна реконфігурація міського простору по всій Центрально-Східній Європі. У своїй презентації Міхал Mлинаж розглядатиме ці процеси в мікросвіті на основі порівняльного аналізу міст Єленя Гура (Польща) і Дрогобич (Україна). Обидва міста були свідками створення етнічно однорідного населення, введення "офіційного" радянського історичного наративу, а також колосальних процесів руйнування, заміни і модифікації міського простору. З середини 1940-х років і до середини 1960-х і навіть 1970-х років відбулися найсуттєвіші зміни. У пострадянський період пам'ятники, назви вулиць, тощо все частіше замінюються, щоб відповідати більш націоналістичній парадигмі і в незалежній Польщі, і в незалежній Україні.

Історична література з цієї галузі в основному зосереджена на великих міських центрах. Це дослідження допоможе розширити галузь, підкреслюючи важливість невеликих населених пунктів у таких процесах. Аналіз цих процесів у мікросвіті може краще висвітлити зміни у повоєнних політичних режимах і в політиці пам'яті щодо міського простору Центрально-Східної Європи в цілому. Зосередившись на періодах після 1945 р. і після 1989 р., дослідник зробив огляд культурного ландшафту обох міст з кінця ХІХ сторіччя до основних подій війни. Презентація ґрунтувалася на незавершеному архівному дослідженні в Польщі, в Німеччині та в Україні; у його центрі був аналіз пам'ятників, музеїв, міських вулиць і культових споруд.

Міхал Млинаж

докторант в Торонтському університеті. Його спеціалізація – це сучасна соціокультурна історія Центрально-Східної Європи, зокрема Польщі та України. Серед його наукових зацікавлень – колективна пам’ять, особливо комеморації Другої світової війни, післявоєнні виселення й міграції, а також питання міської історії, що стосуються до пам’ятників, музеїв і культових споруд. Він також працював над кількома проектами з історії слов’янської еміграції в Канаду, зокрема як дослідник і спів-куратор оригінальної виставки з польської, української та російської історії міста Сент-Альберт (Альберта).