Вибори у Львові в 1861–1914 роках як претекст до появи суспільно-політичного потенціалу міста

Вибори у Львові в 1861–1914 роках як претекст до появи суспільно-політичного потенціалу міста

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Маґдалена Семчишин

Інститут національної пам’яті, Щецін

16 грудня 2011

Центр міської історії, Львів

Відбувся семінар Центру міської історії, на якому цьогорічна стипендіатка Центру Магдалена Семчишин представила своє дослідження.

Виборчі кампанії до Галицького сейму, а з 1873 р. і до Австрійської державної ради у Львові, стали претекстом для аналізу суспільних стосунків, які на той час панували в місті. Дослідниця застосовала інтердисциплінарний підхід, що дало можливість проаналізувати складні суспільні відносини в період формування новітніх політичних рухів та національних категорій. Окрім визначення соціодемографічного профілю самих виборців і кандидатів, метою було представити виборчі кампанії як явище невід’ємне від міського простору, яке формує позиції мешканців міста (не лише тих, які мали право голосу), є причиною поділів, а інколи й відкритих конфліктів у суспільстві. Куріальна система, в якій носії активного виборчого права об’єднувалися на підставі високого майнового цензу, призводила до того, що кількість виборців, у порівнянні із чисельністю населення міста, була невеликою. Хоча самі виборчі кампанії, за словами відомого публіциста Яна Ляма, вводили місто в стан "виборчої гарячки" і на кілька днів буденне життя міста було паралізоване.

На зламі XIX-XX із появою постулату про загальні і рівні вибори, виборчі кампанії набули більш агресивної форми, а політика, як джерело покращення власної долі людини, почала цікавити все більші групи суспільства.

У проекті висвітлено такі проблеми:

  • Львів як центр політичних таборів та формування політичних ідей
  • Виборча риторика: поняття національної солідарності та "народного кандидата"
  • Соціотехніка і виборча пропаганда: листівки, мітинги, афіші, сатира, передвиборчі збори, брошури, факельцуґи, церковні заходи та служби за вибори, платні агітатори, виборчий звичай, місцева виборча символіка
  • Фальшування та протести під час виборів
  • Зростання політичної свідомості мешканців міста
post picture

Маґдалена Семчишин

історик, випускниця Інституту історії і міжнародних відносин Щецінського університету. З 2006 р. працює в Інституті національної пам’яті (відділення у Щеціні), де займається, між іншим, історією національних меншин в Польській народній республіці (офіційна назва соціалістичної Польщі). Наукові зацікавлення дослідниці стосуються також польсько-українських відносин в XIX-XX ст. Пише кандидатську дисертацію про вибори до Галицького сейму та Австрійської державної ради на фоні національних, суспільних і політичних проблем у Східній Галичині в 1867-1906 роках. Авторка наукових статей на цю тематику, співавтор і перекладач з української мови збірника документів “Wielki terror na Ukrainie. Operacja polska 1937-1938”, t. 1-2, Warszawa 2010.