"Сила мистецтва" у Львові

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

23-25 серпня 2010

Львівський палац мистецтв

У серпні 2010 року у Львові відбувся проект СИЛА МИСТЕЦТВА. Складовими частинами цього проекту стали виставка творів сучасного мистецтва, зібрана Люблінським Товариством Заохочення Мистецтва (Польща) та симпозіум "Знаки часу".

СИМПОЗІУМ "Знаки часу"

Симпозіум "Знаки часу" - це реалізація наміру поділитися польським досвідом, який скеровує суспільну й державну діяльність на охорону та поповнення культурної спадщини країни. Ми хочемо показати інноваційні досягнення, які мають вплив на розвиток польської та європейської культури. Учасники аналізуватимуть в ширшому контексті діяльність регіональних товариств, що створюють колекції сучасного мистецтва у Польщі, а також розмірковуватимуть у діалозі з партнерами із України, наскільки така модель може бути універсальною, і які є можливості її адаптації в інших суспільствах, політичних системах та економіках. Дуже важливе завдання симпозіуму – створення спільної платформи, на якій міг би відбуватися обмін досвідом у сфері дослідження, аналізу і творення ринків сучасного мистецтва. У симпозіумі візьме участь близько 20 лекторів з Польщі і України, а також кільканадцять спостерігачів з головних культурних центрів України. Після симпозіуму буде видано збірник праць, що, окрім виголошених доповідей, міститиме інші наукові дослідження та напрацювання.

Чому у Львові: Подібність сучасної ситуації в Україні з польськими проблемами в сфері популяризації мистецтва і його колекціонування стало причиною ініціалізації цього проекту. Брак відповідних програм, котрі надають фінансову підтримку розвитку мистецтва, а також низька суспільна свідомість в обох країнах спричинили в останні роки майже цілковитий занепад інституційної колекціонерської діяльності, йдеться, перш за все, про збирання творів сучасного мистецтва. До цього додалося "ринкове перетікання" творів мистецтва за кордон, а також еміграція самих митців. Після періоду глибоких політичних і конституційних перемін, в обох народів з’явилася потреба якісних змін у культурі, яка повільно і по-різному матеріалізується. Взаємна підтримка Польщі й України у спільних зусиллях, що мають на меті ґрунтовну зміну ситуації, є аргументованою, потрібною і надзвичайно цінною.

Програма симпозіуму

 Організатори симпозіуму у Львові:
Люблінське Товариство Заохочення Мистецтва,
Центр міської історії Центрально-Східної Європи
КМЦ "Дзиґа"

Якщо вас цікавить додаткова інформація про симпозіумі, просимо зголошуватись до Богдана Шумиловича [email protected]

  • img