Володимир Маслійчук

Володимир Маслійчук

Національний університет "Києво-Могилянська академія"


  • Тема дослідження:
    Затягнене століття: якість життя в Лівобережній Україні 1764 – 1914 рр.
    Період:
    червень – грудень 2022
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Доктор історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. 1996 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету, 2001 р. захистив кандидатську, 2019 р. докторську дисертації. З 2019 р. працює в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", де викладає курси з методології історії й історіографії та історії ХІХ ст., спецкурси з жіночої історії.

Автор семи монографій, остання: У полоні прикордонь та наративів: Дослідження з історії Слобідської України XVII – XIX cт. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021.
Упорядник та редактор низки збірників та колективних монографій, остання разом з Ігорем Сердюком: Розчаклування недуги. Локальна традиція, старі хвороби та нова медицина в Україні XVIII – XIX cт./ Колективна монографія за ред. В.Маслійчука та І. Сердюка. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. Неодноразово отримував дослідчі дотації з вічних фондів Канадського інституту українських студій та Наукового Товариства Шевченка в Америці.

У 2021 р. разом зі своїми колегами працювали над темою "Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.". У сфері зацікавлень міський спосіб життя невеликих міст Лівобережної України (Полтавської та Чернігівської губерній), що не потрапили під інтенсивні індустріальні перетворення (Полтава, Ромен, Ніжин, Прилуки, Чернігів, Глухів), характерні для півдня і сходу України, студії над традиційним світом та модернізаційними вторгненнями. У центрі студій дослідника також є історія освіти (поява навчальних закладів, допуск до школи, жіноча освіта, роль місцевих установ), особливо те стосується "пореформеного періоду" 70-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. та вивчення діяльності органів місцевого правління (земств), досить успішних на даному терені.

У Центрі міської історії отримав стипендію за підтримки Фонду Кербера та Центру новітньої історії в Гамбурзі.