Валентина Шевченко

Валентина Шевченко

Інститут історії НАН України


  • Тема дослідження:
    Формування публічного простору модерного міста в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
    Період:
    червень 2019
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Валентина  – старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України. Фах історикині Валентина здобула в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка, де до 2005 р. працювала викладачкою і заступницею декана. 2009 р. під керівництвом д-ра іст. наук, професора, члена-кореспондента НАН України Олександр Реєнта захистила кандидатську дисертацію, присвячену розвиткові банкірської діяльності на території Південної України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Валентина є авторкою / упорядницею понад 50 наукових і навчально-методичних праць з історії України ХІХ – початку ХХ ст. та правознавства, зокрема монографії "Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2010", розділів у таких колективних виданнях, як "Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. – К., 2011", "Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – К., 2014–2015". З 2011 р. вона входить до складу організаційного комітету щорічної Міжнародної наукової конференції "Історія торгівлі, податків та мита" (м. Дніпро), виконує обов’язки секретаря редакційної колегії збірника наукових праць "Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.". Також Валентина брала участь у двох літніх наукових школах – "Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи XIX–XX ст." (Центр міської історії, Львів, Україна, 2012 р.) та "Catching up or falling behind? Institutions, Geography and Economic Development of Eastern Europe in the Long Run" (Гумбольдський університет, Берлін, Німеччина, 2014 р.).

Наукові зацікавлення дослідниці охоплюють сфери історичної урбаністики (формування та освоєння міського публічного простору (urban open public space), громадський транспорт, благоустрій міст), соціально-економічної історії України ХІХ – початку ХХ ст. (приватна підприємницька діяльність у кредитно-фінансовій сфері), українського контексту Першої світової війни.

Нині Валентина вивчає процес формування публічного простору міст України в період переходу від традиційного до індустріального суспільства. Основну її увагу сфокусовано на студіюванні гендерних аспектів публічного простору модерного міста, а саме створенні просторів для дітей (садів, парків, ігрових та спортивних майданчиків тощо), а також організації зон для рекреації містян. У Львові Валентина працюватиме з фондами бібліотеки Центру, Державного архіву Львівської області та Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Напрацьовані під час резиденції матеріали буде використано для компаративного аналізу процесу творення публічного простору в містах, що були під владою Австро-Угорщини та Російської імперії.