Валентина Шевченко

Валентина Шевченко

Національна академія наук України, Інститут історії України


  • Тема дослідження:
    Документування досвідів війни
    Період:
    лютий 2022 – дотепер
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Старша наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України. Фах історикині Валентина Шевченко здобула в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка, де до 2005 р. працювала викладачкою і заступницею декана. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену розвиткові банкірської діяльності на території Південної України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Валентина є авторкою / упорядницею понад 60 наукових і навчально-методичних праць з історії України ХІХ – початку ХХ ст. та правознавства, зокрема монографії "Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.). К., 2010", розділів у таких колективних виданнях, як "Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. К., 2011", "Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. К., 2014–2015". З 2011 р. вона входить до складу організаційного комітету щорічної Міжнародної наукової конференції "Історія торгівлі, податків та мита" (м. Дніпро), виконує обов’язки секретаря редакційної колегії збірника наукових праць "Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.". Також Валентина брала участь у двох літніх наукових школах – "Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи XIX–XX ст." (Центр міської історії, Львів, Україна, 2012 р.) та "Catching up or falling behind? Institutions, Geography and Economic Development of Eastern Europe in the Long Run" (Гумбольдський університет, Берлін, Німеччина, 2014 р.), а також мала дослідницьку резиденцію "Формування публічного простору модерного міста в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)" (Центр міської історії, Львів, Україна, 2019 р.).

Наукові зацікавлення дослідниці охоплюють сфери історичної урбаністики, соціально-економічної історії України ХІХ – початку ХХ ст. , українського контексту Першої світової війни.

Нині Валентина, окрім вивчення процесу формування публічного простору міст України в модерну добу, значну увагу приділяє студіюванню питань збереження пам’яті про Першу світову війну в українському суспільстві (історична пам'ять і комеморативні практики, мемуарна література та епістолярій, візуальний літопис фронтового життя). У 2020–2021 рр. вона брала участь у виконанні наукового проєкту "Людина на війні: український соціум через призму Першої та Другої світових воєн", реалізованого за Програмою підтримки пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НАН України.

В Центрі міської історії бере участь в проєктах документування досвідів війни, а також буде долучена до освітніх ініціатив.