Катерина Валявська

Катерина Валявська

Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини, Україна


  • Тема дослідження:
    Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848-1914)
    Період:
    квітень 2018
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Катерина є науковою співробітницею науково-дослідного Центру Буковинознавства при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та працює зберігачкою фондів у Чернівецькому музеї історії та культури євреїв Буковини. Під час своєї резиденції у Центрі вона працює над темою "Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848-1914)" і презентує її під час Міського семінару 25 квітня 2018 р.

Катерина навчалася на кафедрі історії України факультету історії, політології та міжнародних відносин у ЧНУ ім. Ю.Федьковича, де в 2016 р. захистила кандидатську дисертацію. Дисертація присвячена дослідженню існування такого соціального явища на Буковині як світський стиль життя в хронологічних межах 1848 – 1914 рр. У своїй роботі Катерина аналізує соціокультурні зміни, які призвели до виникнення нових соціальних практик в середовищі верхніх та середніх верств населення Буковини. Зокрема, розглянуто наслідування та імітацію європейських аристократичних та буржуазних звичок життя, які вплинули на формування модерного способу життя та нових форм комунікації. На думку дослідниці, світське життя на Буковині було важливим фактором у творенні модерної ідентичності місцевої еліти та її спробою подолати відчуття власної "периферійності" відносно Відня.

Під час свого перебування у Львові Катерина працюватиме в локальних архівах та бібліотеках над рукописом книги на основі свого дисертаційного дослідження.