Приклад галицького міста

Приклад галицького міста

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

27 березня 2014

Центр міської історії, Львів

Відбулася презентація дослідження Конрада Меуса. Книга Wadowice 1772–1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego (Вадовіце 1772–1914. Приклад галицького міста) має на меті показати соціальні та економічні зміни, що в ХІХ столітті перетворили малозначуще містечко, яким були Вадовіце, у важливий міський центр Галичини (процес т. зв. urban growth).

У монографії проаналізовано процеси, які вплинули на розвиток міста, його "цивілізаційне відкриття" і "відкриття на модерність". Увага автора зосереджена головно на комунікаційних можливостях, адміністративних перетвореннях, соціальній мобільності в локальному вимірі, освітніх запитах і господарських відносинах. Презентована монографія виконана як case study, що вимагало застосування компаративного аналізу, який дав змогу створити повний образ міста і з’ясувати масштаб соціально економічних перетворень у Вадовіцах на тлі інших міст і містечок Галичини, зокрема в її східній частині. Таким чином у книзі описано й проаналізовано урбанізаційні процеси в загальногалицькому вимірі.

Засадничим для представлення книги є запитання: чи міста Галичини мають спільну історію чи паралельну? На це та інші запитання автор книги Конрад Меус шукав відповіді під час презентації. Серед іншого йшлося про:

  • Стан вивчення історії галицьких міст (Західна і Східна Галичина).
  • Історія галицьких міст – напрями наукового пошуку.
  • Джерела до історії галицьких міст (в Австрії, Польщі та Україні).
  • Класифікація галицьких міст згідно з критеріями, прийнятими польськими та українськими дослідниками.
  • Case study як метод дослідження галицьких та європейських міст.

Монографія Wadowice 1772–1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego започатковує серію Studia Galicyjskie (Галицькі студії), яка буде виходити друком у краківському видавництві Księgarnia Akademicka (Академічна книгарня). Мета серії – публікація літератури з історії австрійської Галичини.

Конрад Меус

ад’юнкт на кафедрі історії ХІХ століття Інституту історії Педагогічного університету в Кракові, учень професора Казімєжа Карольчака. Наукові інтереси: соціально-господарська історія Габсбурзької монархії з особливим оглядом на історію Галичини, розвиток галицьких міст у ХІХ столітті, господарство й спільнота Львова у 1772–1918 роках. Учасник міжнародної дослідницької групи “Галичина 1772–1918”. Від 2012 року працює в польсько-українській ґрантовій групі, метою якої є Інвентаризація історичних матеріалів, які стосуються господарства Галичини в 1772–1867 роках, із фондів архівів і бібліотек Польщі, Австрії та України (2012–2015). Заступник голови Товариства шанувальників Вадовіцької землі, член Польського історичного товариства, член Товариства шанувальників історії та пам’яток міста Кракова. Стипендист Фонду Лянцкоронських (2014 р.).