Піктограми після 1960-х рр.: проектування систем візуальної комунікації в Центрально-Східній Європі

Піктограми після 1960-х рр.: проектування систем візуальної комунікації в Центрально-Східній Європі

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Д-р Анна Ольшевська

 Університет науки і техніки в Кракові, Польща

7 травня 2015

Центр міської історії, Львів

Чи можна простежити культурні відмінності, вивчаючи піктограми?

У сфері графічного дизайну творення штучних систем візуальної комунікації знову набуло вагомості в другій половині 1960-х рр. Зусилля Олімпійських комітетів та компанії "Icograda" демонструють приклади сучасної тенденції до відновлення глобальних стандартів візуальної комунікації. Системи громадського транспорту та розпізнавальні знаки для мандрівників були одними з головних завдань західних дизайнерів. Водночас, колеги із країн Східного блоку працювали над піктограмами для зображення комунікації "людина-машина" і правил техніки безпеки та соціальної статистики, часто застосовуючи місцеві методи дизайну та естетики у своїх проектах.

Лекція відбулася польською мовою.

post picture

Д-р Анна Ольшевська

старший викладач в Університеті науки і техніки в Кракові, Польща. Вивчала мистецтво й гуманітаристику. Вона працює у галузі візуальних студій аналізу документів, історії друкованих матеріалів, історії науки та кураторства у Залі друків Польської академії наук – з 2007 р., а також на факультеті гуманітарних наук в Університеті науки і техніки в Кракові – з 2008 р. Отримала ступінь доктора з історії мистецтва (Ягеллонський університет, Краків, 2006), і ступінь магістра з історії мистецтва та релігієзнавства (там само, 2000, 2003). Має досвід в організації виставок в галузі історії науки.