Про марксизм на Сході Європи

Про марксизм на Сході Європи

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

2 червня 2009 / 17.30

Центр міської історії, Львів

Відбулася презентація 3-го числа нової "України Модерної". Тема цього номера: Марксизм на сході Європи. У числі історики, філософи, літературознавці розмірковують над проблемами національних різновидів марксизму; марксистського складника постструктуралізму та сучасних студій націоналізму; соціалістичного планування; польської совєтології; марксистських схем історії України; британської неомарксистської історіографії; феномену радянської філософії тощо.

Серед авторів тому: Марко Бойцун, Георгій Касьянов, Роналд Грігор Суні, Александр Дмітрієв, Данута Уліцька, Майкл Елман, Марек Корнат, Михайло Мінаков, Степан Величенко, Томаш Стриєк, Станіслав Кульчицький. У рубриці "Архів" вперше українською мовою опублікована стаття Романа Роздольського про роль випадку в історії.

У презентації взяли участь Володимир Маслійчук, Андрій Портнов, Ярослав Ісаєвич, Леонід Зашкільняк, Василь Расевич, Тарік Сиріл Амар, .

З питань замовлення журналу прохання звертатися до відповідального секретаря п. Володимира Маслійчука: +38 095 35 63 712, [email protected].

"Україна Модерна" - міждисицплінарний міжнародний науковий часопис, який видається з 1996 року. Часопис друкує тільки оригінальні матеріали і виходить двічі на рік. Часопис регулярно розсилається на понад 100 адрес наукових установ в 17 країнах світу. Починаючи з тому "Марксизм на сході Європи" часопис видається за сприяння Фонду ім. Гайнріха Бьолля.