Підзамче, або чого остерігатися у великому місті...

Підзамче, або чого остерігатися у великому місті...

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Пьотр Якуб Ференьскі

Інститут культурознавства Вроцлавського університету

1 грудня 2016 / 18.00

Центр міської історії, Львів

Підзамче – це розташований недалеко від адміністративного, торгового і туристичного центру Львова район з різноманітною як функціонально, так і естетично, архітектурною структурою. В деяких фрагментах забудова набирає напівсільського характеру, щоб далі велично піднятися над головними артеріями міста. Тут поміж собою межують житлові, сакральні, адміністративні і промислові об’єкти. Пунктом, довкола якого концентрично розташувалися вулиці, є вокзал Підзамче. Це не тільки центр комунікації - як свідок найбільш трагічних в цій частині Європи подій, вокзал є одночасно місцем пам’яті.

Вуличний пейзаж – це не лише будинки і пов’язана з ними історія, це і сучасна буденність. Район мав і надалі має робітничий характер. Та все ж цей простір з огляду на різні чинники, передусім привабливе розташування, піддається динамічним змінам. Частина будинків починає виконувати функції, відмінні від закладених на початку. З’являються нові установи, інвестиції, мешканці. З огляду на ремонти міської інфраструктури і оборот нерухомості, можна говорити про процес ревіталізації. Хоча він безперечно оживляє Підзамче, але як і в випадку інших міст, пов’язаний також з різноманітними небезпеками, особливо для старожилів. Існує багато прикладів, які показують, як механізми вільного ринку, складні політичні обставини і соціальні проблеми (в тому числі в фінансові), призводять до конфліктів інтересів між локальним і глобальним. Вони можуть проявлятися в естетичних, етичних, юридичних дискусіях про міський простір...

post picture

Пьотр Якуб Ференьскі

доктор, філософ і дослідник культури, мистецтвознавець. Автор і редактор праць на тему історичних і сучасних культурних явищ/процесів. В даний час досліджує співвідношення між естетикою, етикою і класовістю в аспекті політичних і економічних дискусій про міський простір. Займається також питаннями, пов’язаними з розумінням свободи в перспективі культурного розмаїття.