Візуальна комунікація в Центрально-Східній Європі після 1945 року: порівняльні студії

Візуальна комунікація в Центрально-Східній Європі після 1945 року: порівняльні студії


  • Тривалість курсу:
    20 квітня – 15 травня 2015
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Семінар було присвячено трансформаціям візуальної культури Центрально-Східної Європи у другій половині ХХ ст. Його метою було простежити основні візуальні детермінанти культур регіону. На семінарі учасники розглядали статус візуальної комунікації в нашому регіоні, характеризуючи та порівнюючи приклади з Польщі та України, а також реферуючи до деяких аналогій з Чехією та Литвою. Аналізувалися різні контексти візуальних повідомлень (графічний дизайн, фотографія, кіно, виставки, міське планування).

Теми, які обговорювалися на семінарі, охоплювали проблематику піктограм і систем візуальної комунікації в міському просторі, популярних представлень кібернетики та дослідження космосу, уявлень про "Захід" у комуністичній Східній Європі, ігор та мультфільмів у країнах Східного блоку, візуальної інформації в медицині та охороні здоров'я, іконосфери, нинішніх тенденцій у використанні зображень (цифрові зображення, авторське право).

Курс складався із 8 занять, які включали вступне впровадження до теми, а також загальний аналіз візуальних ресурсів. Заняття проходили у форматі семінару. Робоча мова – англійська. До кожного заняття учасники отримали читанки з запропонованою літературою для обговорення. Кінцевим завданням для учасників було написати коротке есе, пов'язане із темою курсу.

В ході семінару учасники мали визначити статус візуальної комунікації в регіоні самостійно. Студенти підготували декілька комплектів наочних матеріалів, які могли б служити ілюстративним ресурсом для тем семінарів (наприклад, ознаки національної ідентичності, місцевих ігри та мультфільми, зображення космосу, система інформаційних знаків міста тощо). Зібраний матеріал студенти представили на останньому занятті. Підготовка однієї комплексної презентації, що стосується до обраних явищ візуальної комунікації (у тому числі, формулювання теми, гіпотеза, бібліографія візуальної й описової частин) була формою остаточної роботи семінару.

post picture

Др. Анна Ольшевська

вивчала мистецтво й гуманітаристику. Вона працює у галузі візуальних студій аналізу документів, історії друкованих матеріалів, історії науки та кураторства у Залі друків Польської академії наук – з 2007 р., а також на факультеті гуманітарних наук в Університеті науки і техніки в Кракові – з 2008 р. Отримала ступінь доктора з історії мистецтва (Ягеллонський університет, Краків, 2006), і ступінь магістра з історії мистецтва та релігієзнавства (там само, 2000, 2003). Має досвід в організації виставок в галузі історії науки.