Культурна антропологія

Культурна антропологія


 • Тривалість курсу:
  лютий-травень 2010
 • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

У Центрі міської історії доктор філософії, викладач Українського Католицького Університету, Ярослав Кіт читатиме семінарсько-лекційний курс в рамках маґістерської програми для студентів Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету, освітньо-кваліфікаційному рівні підготовки магістрів.

Головною метою курсу є здобуття студентами знань, умінь, навичок, необхідних для професійної діяльності у сфері викладання культурної антропології у вищих учбових закладах, формування базових понять "культура", "людина", "спадкоємність в культурі", "етнічна культура", "культурогенез".

Завданнями культурної антропології як учбової дисципліни є активізація пізнавальної самостійності, надбання цілісних знань з теорії зарубіжною антропології, визначення основних проблем в культурній антропології, формування розуміння сучасних проблем культури і її розвитку, формування навичок порівняльного аналізу різних культур і різних культурних середовищ.

Курс зосереджений на організації самостійної роботи слухачів над запропонованими темами, обговоренню і дискусії на семінарских заняттях. Слухачі повинні вміти самостійно висловлюватися і аналізувати ключеві аспекти культурологічних теорій, аналізувати концепції антропологів різних шкіл.

     Теми:

 1. Антропологія як наука та її історія. Теорія, методи, звязок з іншими науками.
 2. Еволюціоналізм.
 3. Дифузіонізм і теорії культурних ареалів.
 4. Функціоналізм.
 5. Релятивізм і когнітивістика.
 6. Структуралізм. Від мовознавства до антропології.
 7. Постструктуралізм. Фемінізм.
 8. Постмодернізм.
 9. Антропологія міської культури.
 10. Чотири традиції у антропології /Колоквіум з 2-х частин/.

Передбачено провести практичний семінар-екскурсію по центральній частині Львова (2 год), на якому порівняти аспекти різних культур, впливів, міської семіотики і щоденного життя.

Студенти для самостійного опрацювання і підготовки до занять отримуватимуть підбірки текстів у електронному форматі (уривки з монографій, наукові публікації).

До викладання курсів залучатимутьсяелементи візуальних джерел:

 • фотографії
 • репродукції картин
 • документальна хроніка