Czarnecka Dominika

Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie


  • Research topic:
    Inscenizowana inność. Pokazy odmienności we Lwowie, 1850–1939
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon