Oksana Dovgopolova

Odesa Mechnikov National University


  • Research topic:
    Center for Urban Myth Studies (Odesa)
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon