Search Library

Results: 31-40 з 314
Lindgren, Astrid Shchodennyky voyennoho chasu
Call #: HGSW.08515.BK
Published: Kyyiv, Laurus, 2017
Djilas, Milovan Conversations with Stalin
Call #: HGSW.08496.BK
Published: San Diego, New York, London, Harcourt Brace & Company, 1990
Kruhlov, Aleksandr, Umanskyy, Andrey, Shchupak, Yhor Kholokost v Ukrayne: Reykhskomyssaryat «Ukrayna», Hubernatorstvo «Transnystryya»
Call #: HGSW.08409.BK
Published: Dnypro, Ukraynskyy ynstytut yzuchenyya Kholokosta «Tkuma», 2016
Shchupak, Ihor (red.) Pravednyky narodiv svitu: Dovidnyk
Call #: HGSW.08408.BK
Published: Dnipro, Ukrayinskyy instytut vyvchennya Holokostu «Tkuma», 2016
The Nazi New Order in Ukrainian Cities: Album of the Photographs and Documents
Call #: HGSW.08407.BK
Published: Dnipropetrovsk, Tkuma, 2015
Steinhart, Eric C. The Holocaust and the Germanization of Ukraine
Call #: HGSW.08394.BK
Published: New York, Cambridge University Press, 2015
Mace Ward, James Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia
Call #: HGSW.08387.BK
Published: Ithaca, London, Cornell University Press, 2013
Hrossman, Vasylyy, Erenburh, Ylya (red.) Chernaya knyha
Call #: HGSW.08235.BK
Published: Kyev, Oberyh, 1991
Kucherepa, Mykola (red.) Volyn u Druhiy svitoviy viyni: Zbirnyk naukovykh ta publitsystychnykh statey
Call #: HGSW.08215.BK
Published: Lutsk, Volynska oblasna drukarnya, 2005


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: