Search Library

Results: 61-70 з 238
Kraszewski, Jerzy, Redlich, Jerzy Moskiewskie ABC
Call #: UHRU.07279.BK
Published: Warszawa, Wydawnictwo Iskry, 1980
Hatherley, Owen Landscapes of Communism: A History Through Buildings
Call #: UHRU.07210.BK
Published: Allen Lane, 2015
Maddox, Steven M. Saving Stalin's Imperial City: Historic Preservation in Leningrad, 1930-1950
Call #: UHRU.06856.BK
Published: Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 2014
Kazakova, Olha (red.) Estetyka "ottepely". Novoe v arkhytekture, yskusstve, kulture
Call #: UHRU.06847.BK
Published: Moskva, Rossyyskaya polytycheskaya entsyklopedyya, 2013
Bronovytskaya, Anna, Kazakova, Olha (red.) Leonyd Pavlov
Call #: UHRU.06841.BK
Published: Electaarchitecture, 2015
Bryanshchyna, vek KhKh
Call #: UHRU.06770.BK
Published: Bryansk, Yzdatelstvo "Chytay-horod", 2003


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: