Search Library

Results: 11-20 з 42
Palamarchuk, Leonid, Skrypnyk, Larysa (red.) Ukrayinsko-rosiyskyy slovnyk
Call #: DICT.07795.BK
Published: Kyyiv, Naukova dumka, 1976
Tyshchenko, Dmytro Yidysh-ukrayinskyy slovnyk
Call #: DICT.06333.BK
Published: Kyyiv, Art Ekonomi, 2014
Werner, Patricia K., Nelson, John P. Mosaic. A Content-Based Grammar
Call #: DICT.03941.BK
Published: New York, Random House, 1985
pototskaya, V., Pototskaya, N. (uporyadn.) Frantsuzsko-russkyy slovar
Call #: DICT.03563.BK
Published: Moskva, Sovetskaya entsyklopedyya, 1970
Faenova, M Obuchenye kulture obshchenyya na anhlyyskom yazyke
Call #: DICT.03561.BK
Published: Moskva, Vysshaya shkola, 1991
Orlov, H Sovremennaya anhlyyskaya rech
Call #: DICT.03560.BK
Published: Moskva, Vysshaya shkola, 1991
Makkai, Adam (ed.) A Dictionary of American Idioms
Call #: DICT.03559.BK
Published: New York, Barron's Educational Series, Inc, 1975
Longman Dictionary English
Call #: DICT.03556.BK
Published: Longman, 1982


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: