SMY v Drevney Hretsyy: Sochynenyya, rechy, razyskanyya, puteshestvyya...

Author:
Kule, Korynna
Published:
Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2004
Language:
Russian
Description:
256
ISBN:
5-86793-307
Call #:
MHVC.09748.BK
Registry Date:
2019-08-11
Category:
Media History & Visual Culture
Keywords:
media history, literature, communication, travel, antiquity, Greece
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search