Ukrayinska nich. Istoriya revolyutsiyi zblyzka

Author:
Shor, Marsi
Published:
Kyyiv, Dukh i Litera, 2018
Language:
Ukrainian
Description:
264
ISBN:
978-966-378-615-5
Call #:
HGCT.09580.BK
Registry Date:
2019-05-05
Category:
Contemporary Time (1991 till now)
Keywords:
history, revolution, war, Kyiv, Ukraine, contemporary time
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search