V kruhu sverstnykov: Zhyznennyy myr molodoho cheloveka v Sovetskoy Rossyy 1920-kh hodov

Author:
Rozhkov, Aleksandr
Published:
Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2014
Language:
Russian
Description:
640
ISBN:
978-5-4448-0216-8
Call #:
HIEL.06846.BK
Registry Date:
2015-11-11
Category:
History of Everyday Life
Keywords:
history of everyday life, youth, gender, education, USSR
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search