Bolshaya voyna Rossyy: Sotsyalnyy poryadok, publychnaya kommunykatsyya y nasylye na rubezhe tsarskoy y sovetskoy epokh

Author:
Bruysh, Katya, Kattser, Nykolaus
Published:
Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2014
Language:
Russian
Description:
208
ISBN:
978-5-4448-0155-0
Call #:
HIEL.06839.BK
Registry Date:
2015-11-11
Category:
History of Everyday Life
Keywords:
history of everyday life, communication, empire, war, USSR
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search