Chest, krov i rytoryka. Konflikt u shlyakhetskomu seredovyshchi Volyni (druha polovyna XVI-XVII stolittya)

Author:
Starchenko, Natalya
Published:
Kyyiv, Laurus, 2014
Language:
Ukrainian
Description:
510
ISBN:
978-9662449464
Call #:
HGEM.06778.BK
Registry Date:
2015-10-21
Category:
The Early Modern Era (Previous time -1789)
Keywords:
gentry, ritual, conflict, reconciliation, Volyn
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search