Maria Pohorilko

Maria Pohorilko

historian, coordinator of the Urban Media Archive (2013-2015)


  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon