Nasze web-projekty

Interaktywny Lwów

Dostępna w internecie interaktywna mapa Lwowa

Urbanistyczne obrazy

Obrazy urbanistyczne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Mapy miejskie

Projekt zajmujący się starymi mapami jako odrębnym przedmiotem badań

Biblioteka cyfrowa

Materiały audio i wideo na temat życia miejskiego

Newsline