Публічна історія
Для критичного осмислення минулого, творення відкритої та учасницької історичної культури у суспільстві Центр ініціює та реалізує проекти у сфері публічної історії. За допомогою різних форматів діалогу про минуле та між сучасниками, ми прагнемо долати упередження та стереотипи, включати у розмову, а також у історію, нових учасників, акторів та теми. У співпраці між академічною сферою та різними громадськими середовищами ми особливу увагу приділяємо питанням спадщини та музейних практик, цифрової історії та творення нових архівів, зав’язків між мистецтвом та складними питаннями минулого і потенціалу міста та громадських просторів.
Робітня для студентів: 
усні оповіді, локальна
пам’ять і спільнота
Архітектурний конкурс
на впорядкування території
комплексу Бернардинського монастиря у Львові
Презентація діяльності
галереї експериментального
мистецтва у Запоріжжі 
Тематичний блок "Місто та минуле у цифрі"

Воркшоп про ревіталізацію
колишніх промислових
об’єктів на території України

Семінар, присвячений обговоренню ідей щодо економічного, екологічного та культурного потенціалу ріки у місті Львові

 

Пeреглянути всі
Проекти щодо впорядкування
місць, пов'язаних з історією
єврейської громади Львова
Конкурс мистецьких робіт, присвячений новим креативним підходам до зображення Львова
Пeреглянути всі
Презентація Томаша Куби Козловського про львівські ярмарки, виставки, магазини, ремесло та підприємництво
Публічна дискусія у рамках міжнародного семінару
"Мегаподії в Східній Євпропі"
Пeреглянути всі

"Підзамче. Нове життя
дільниці" Альтернативи
оновлення міського простору
в ігровому процесі

Міжнародний волонтерський табір студентів із впорядкування та документації християнського та єврейського кладовищ Снятина
Пeреглянути всі