Хронiка подій

"Від індивідуальності до кореляцій"
11 December 2010
В рамках академічно-соціально-мистецької програми "Самотність-Присутність" в суботу, 11 грудня 2010 р. о 15.00. відбулася лекція з теоретичної фізики "Від індивідуальності до кореляцій" проф. д-ра Мірослава Міцова (Miroslav Micov).

Одною з репрезентацій самотності в фізиці є рух самостійних частинок. Зі збільшенням взаємодії між частинками, зменшується їх незалежність та виникають кореляції. Такі кореляції можуть з часом змінюватися внаслідок процесів релаксації. В системах можуть виникати багаточастинні підсистеми, які є міцно пов’язані кореляцією. Такі субсистеми будуть взаємодіяти між собою новими ефективними силами, які приводять до нових типів кореляцій між цими підсистемами, що може зумовити нові типи ієрархій в корельованих системах. Деякі стани в таких підсистемах спричиняються до аутопоетичних процесів, схожих до процесів самозбереження та самоорганізації.

Д-р Мірослав Міцов досліджує нерівноважну термодинаміку спершу як співробітник Академії Наук Словаччини, викладач Інституту хімічної фізики Технічного Університету  в Братиславі, а з 2000 року -  як керівник досліджень в науковому секторі бізнесу альтернативних джерел енергії.

Д-р Міцов продовжує викладацьку діяльність, зокрема як гостьовий професор Львівського Політехнічного Університету та має численні публікації з теорії твердого тіла в Американських та Європейських часописах фізичної хімії та теоретичної фізики.