Хронiка подій

ReHerit
24 September 2018
ReHerit: спільна відповідальність за спільну спадщину

Збереження, управління та актуалізація спільної спадщини у Львові та Умані


Львів як головний центр туризму в Україні та культурно важливе місто для польської, єврейської та української історії, Умань як найбільший центр паломництва хасидів та важливе місце для єврейської, польської та української культури розкривають великий потенціал культурної спадщини для інклюзивного та сталого місцевого розвитку. Між Львовом та Уманню – великі території з численними містами, що зберігають сліди українського, єврейського, польського минулого. Разом вони символізують складність історії прикордоння та багатство європейської спадщини. Проте сьогодні ми часто стаємо свідками напруженості й конфліктності, замість вивчення великого потенціалу спадщини для місцевого розвитку. У Львові впродовж багатьох років лунали закиди та відбувалися судові справи щодо нехтування об'єктами  єврейської спадщини; напруженість супроводжувало відновлення польських місць пам’яті. Умань регулярно зображають у місцевих, національних та міжнародних мас-медіа зоною конфлікту, де символічна боротьба, на жаль, набуває інколи цілком фізичних ознак. Для створення стабільної та шанобливої екосистеми місцевої спадщини надзвичайно важливо подолати наявні упередження й сегрегацію та створити продуктивну і прозору співпрацю між різними акторами багатокультурної спадщини у цих містах.

З літа 2018 року Центр міської історії спільно з партнерами розпочинають дворічний проект "ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину". Проект ставить собі за завдання поширення обізнаності про місцеві контексти, різноманітний та недооцінений потенціал спадщини; підвищення компетенцій та створення нових підходів і моделей для продуктивної співпраці між місцевими органами влади (МОВ) та організаціями громадянського суспільства (ОГС) у роботі зі спадщиною; актуалізацію спадщини завдяки аналізу наявної інфраструктури культури, туризму та бізнесу із залученням стейкхолдерів та локальних громад; вивчення можливостей для покращення управління спадщиною та її популяризації, запроваджуючи найкращі міжрегіональні та міжнародні практики.

Проект ReHERIT триватиме з кінця липня 2018 до кінця липня 2020 року, складатиметься з декількох взаємопов’язаних блоків активностей: 
  1. Два соціологічних дослідження у Львові та Умані: на початку проекту, щоб надати репрезентативні дані для розробки запланованих заходів, та у кінці проекту, щоб оцінити вплив проекту та підготувати рекомендації для майбутніх проектів;
  2. Львів: інфраструктурний проект облаштування та ознакування території Великої синагоги та його активація через розробку нових підходів та моделей роботи зі спільною спадщиною для вчителів та гідів; 
  3. Умань: розробка та пілотування м'яких компонентів (картографування історичних об’єктів, розробка інструментів та підходів роботи зі спадщиною), тренінги для гідів, вчителів та інших акторів спадщини, розробка стратегії туристичного розвитку та концепції ознакування спадщини; 
  4. проведення тренінгів з ефективного управління спадщиною у Львові та Умані для МОВ та ОГС різних містечок України; 
  5. субґрантинг з міні-ґрантами для 10 міст у 10 областях, який дозволить учасникам тренінгів застосувати отримані знання та компетенції у впроваджені найкращих практик спадщини у своїх громадах.

Проект ReHERIT поєднує інфраструктурний та м'який компоненти, що враховують довгостроковий досвід Львова та виклики в роботі над спадщиною в Умані. Концептуальна розробка та популяризація нових підходів та моделей на основі досліджень і найкращих практик сприятимуть створенню та впровадженню ефективної та сенситивної системи управління спадщиною. Застосування інструментів та форматів для залучення стейкхолдерів та міських громад покращить спроможність управління МОВ для сталого зростання і ОГС для усвідомлення їхньої ролі та відповідальності у цьому процесі як акторів, партнерів та стейкхолдерів. Розробка, впровадження та популяризація моделей ефективного управління допоможе налагодити продуктивну співпрацю між різними стейкхолдерами (ОГС, органами влади, бізнесом).

Результати проекту будуть розміщені на Порталі культурної спадщини та доступні для усіх зацікавлених.

В рамках проекту буде створений онлайн ресурс інформації, матеріалів для фахівців з культурної спадщини Порталі культурної спадщини (Heritage Hub).

Підбиття підсумків проекту відбудеться у липні 2020 року на форумі "Горизонти спадщини" за участі партнерів, учасників проекту та представників культурних індустрій.

ReHERIT спільно реалізується Управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради, Центром міської історії, Лабораторією міського простору та Відділом культури Уманської міської ради

Проект фінансується Європейським Союзом