Хронiка подій

Місто і конфлікт
26 November 2015

26 листопада 2015 р. у Центрі міської історії у рамках виставкової програми відбулася лекція Олени Бетлій на тему "Місто в політиці Київської міської думи в роки Першої світової війни".

Виклики, які постали перед Київською міською думою в роки Першої світової війни, не були унікальними. Йшлося про вироблення соціальної політики для підтримки нових нужденних верств населення (наприклад, родин нижніх чинів), розбудови мережі закладів з надання медичної допомоги пораненим і опіки над біженцями, визначення низки заходів для боротьби з економічною та паливною кризами тощо. Водночас, гласні думи не полишали осторонь питань розбудови Києва. Цікаво, що в цей період вони приділяють увагу не тільки покращенню інфраструктури, розширенню міста через долучення до нього нових приміських населених пунктів, але також питанням розвитку міста як такого. Образ Києва, функціональність міста, облаштування міського простору, вироблення ефективної міської політики задля перетворення Києва на дієвий живий організм – все це проблеми, які намагаються вирішити у Думі. Саме на розгляді цих аспектів Олена Бетлій зупинилася в своїй лекції.

Олена Бетлій
– к.і.н., докторантка кафедри історії НаУКМА. Тематика наукових досліджень: соціальна історія Києва в роки Першої світової війни та революції; дискурсивні практики європейського простору, політика ідентичностей у контексті євроінтеграційних процесів. Читає курси з міських студій, про ментальні мапи європейського простору та історію країн ЦСЄ 1989-2007 рр.