Постановка культури на війні: театр, розваги та артистичні мережі в Лемберзі/Львові (1914-1923)

Постановка культури на війні: театр, розваги та артистичні мережі в Лемберзі/Львові (1914-1923)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Проект зосереджено на Львові; у його рамках здійснюється дослідження впливу світової та польсько-української воєн на міську театральну культуру та сферу розваг у місті і формування культурного життя міста у воєнний час, коли відбувалося чимало насильницьких політичних та соціальних змін. У загальному сенсі такий підхід сприяє переосмисленню ролі та мети театру в містах, що зазнають або зазнали драматичних політичних та соціальних перетворень. Вчені, які досліджували життя міст у воєнний час та міську культуру і вивчали нові культурні практики, що виникли під час війни, були схильні нехтувати театр і вважали, що він помітних змін не зазнав. Так само історики театру зазвичай зараховують період Першої світової війни до періодів відносної стагнації. Проте війна кардинально трансформувала життя міст і міських жителів, а театральні практики не залишилися незмінними. У Європі театр був невід'ємною частиною міського культурного ландшафту, у якому ще до міжвоєнного періоду проявилися численні випадки радикального відходу від довоєнних зразків. Це дослідження дозволить виявити та проаналізувати символічне і практичне значення різних театральних заходів під час війни у ширшому політичному, економічному та соціальному контексті. В основному проект зосереджено на дослідженні мереж театральних спільнот і труп, а також на змінах культурного простору та ландшафтів міста Львова.


Інші дослідницькі фокуси

Міста, війни та відновлення

Міста, війни та відновлення

Цей дослідницький фокус об'єднує дослідження форм та форматів, пов'язаних із вивченням та практикуванням минулого з міської перспективи і в міських умовах.

Детальніше
Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Цей дослідницький фокус охоплює кілька окремих проектів, а також пов'язані ініціативи, що аналізують спадщину як сукупність концепцій, дискурсів і практик, а також інституційні та дискурсивні структури.

Детальніше
Плановий урбанізм у соціалізмі і поза ним

Плановий урбанізм у соціалізмі і поза ним

У рамках цього дослідження планових міст, містечок і районів у соціалістичних суспільствах ми вивчаємо погляди планувальників, експертів та керівників, які брали участь у будівництві та досвідченні планового урбанізму.

Детальніше
Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Дослідження двох світових воєн ХХ ст., які радикально змінили життя окремих людей, спільнот, суспільств і держави, спричинило появу великого обсягу наукової літератури, різної за своїм дисциплінарним спрямуванням і географічним походженням.

Детальніше