Відеоархів подій

Алгоритми пам'яті
14 November 2019


14 листопада 2019 р. відбулась лекція Миколи Махортиха "Алгоритми пам'яті: Кількісні та якісні методи дослідження колективної пам'яті на YouTube".

Цифровий та пов’язаний із ним алгоритмічний поворот потребують переосмислення старих та постання нових методів дослідження колективної пам'яті. Чимало традиційних якісних методів, таких як близьке читання або аналіз мовленнєвих актів, мають брати до уваги мультимедійну природу цифрових наративів про минуле, що призводить до ряду концептуальних та методологічних викликів. Водночас, зростання кількості пам'яттевого контенту актуалізує використання кількісних методів дослідження пам'яті, зокрема, автоматичного розпізнавання історичних зображень та класифікації текстів, а також алгоритмічного аудиту для визначення впливу алгоритмів на репрезентацію минулого. На прикладі YouTube, у лекції буде розглянуто нові можливості для дослідження пам'яті, що надають якісні та кількісні методи, та перешкоди, пов'язані із їх використанням.

Лекція складалась із кількох тематичних блоків: 1) цифровий та алгоритмічний повороти у колективній пам'яті; 2) якісні методи дослідження пам'яті; 3) кількісні методи дослідження пам'яті.

Подія проходила в межах міжнародного семінару "Історичність візуальності й історіографія зображень: нові форми цифрової і візуальної історії/гуманітаристики" (14-15 листопада, Центр міської історії).

Микола Махортих отримав ступінь доктора наук в Амстердамському університеті, де його дослідження були зосереджені на взаємодії цифрових платформ та пам'яті про Другу світову війну у Східній Європі. Тепер є пост-докторантом в Бернському університеті, де вивчає формування "інформаційних дієт" в онлайн медіасередовищі. Інші його наукові інтереси стосуються міждисциплінарного підходу на перетині досліджень безпеки, критичних студій даних та алгоритмів, цифрової спадщини.