Галина Боднар

Керівниця проектів “Львів у ХХ столітті: історія однієї вулиці”, “Кастелівка: будинки та мешканці”. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність “історія України”). Магістр історії (2004). Захистила дисертацію на тему “Міграція сільського населення до Львова в 50-80-х рр. ХХ ст.” (2007). Доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових зацікавлень – історія повсякденності, усна історія, урбаністика, етносоціальні процеси у Львові в другій половині ХХ ст.

Контактна адреса: halyna.bod@gmail.com

Вибрані публікації:

  • Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50–80-ті роки ХХ ст.): монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
  • Житло як тягар і привілей: до питання про способи радянізації Львова у другій половині 1940-х років // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura: Studia z dziejów miasta / Pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – T. IX: Zycie codzienne miasta. – S. 413–443 
  • Нові жителі старої дільниці Львова: Кастелівка в другій половині ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2013. – Т. CCLXV: Праці Історично-філософської секції. – С. 517–547.
  • Особливості історичної пам’яті мешканців Львова про повсякденне життя в другій половині ХХ століття (на матеріалах усної історії) // “Комунікативні горизонти усної історії”: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 1718 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко].  Переяслав-Хмельницький, 2013.  С. 110123 
  • Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х – 60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2012. – Вип. 111. – С. 1518.
  • “Люди в основному були приїжджі, […] не було місцевого населення”: мешканці вулиці О. Богомольця у Львові другої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 46 / За редакцією Руслана Сіромського. – С. 171197. 
  • “Mała ojczyzna” w świadomości Ukraińców przesiedlonych z Polski po ІІ wojnie światowej // Krakowskie Pismo Kresowe. – Kraków, 2010. – Rocznik II (2010). – S. 119–127.
  • “Львів завжди був корумпованим містом”: радянські посадовці очима переселенців із сіл (1950–1980-ті роки) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura: Studia z dziejów Lwowa / Pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. – S. 345–370