Розмови з учителями історії

Це дослідження - спільний проект Міжнародного фонду "Відродження", Центру міської історії Центрально-Східної Європи та ширшого міжнародного дослідного проекту "Регіон, нація та інше. Міждисциплінарна та транскультурна реконцептуалізація України".

Учителю історії в системі шкільної історичної освіти відведена надзвичайно важлива роль: саме він має авторитет та символічну владу для формування бачення минулого в аудиторії. Однак більшість існуючих досліджень зосереджуються виключно на підручниках як інструментах трансляції стереотипів чи навпаки творенню толерантного ставлення до представників інших національностей. Рідше фокус дослідження зміщується на учня як реципієнта, однак відкритим залишається питання про роль вчителя у інтерпретації інформації з підручника у процесі викладання. Проте середовище вчителів, як і середовище учнів, не є гомогенним – серед них поширені різні цінності, різні установки та практики, часто детерміновані соціальним середовищем. Наш проект мав на меті заповнити існуючу лакуну, а тому він зміщує фокус на вчителя, його особистий досвід викладання історії. У цільовій аудиторії нашого проекту можна виділити три групи вчителів середніх шкіл: "традиційні" вчителі державних шкіл, інноваційно налаштовані вчителі та вчителі, що викладають історію у школах з мовою викладання національних меншин.

На основі проведених фокус-групових дискусій серед вчителів історії загальноосвітніх шкіл та шкіл, де навчаються представники національних меншин, в 13 містах України (Львів, Київ, Одеса, Харків, Cуми, Дніпропетровськ, Донецьк, Сімферополь, Житомир, Луцьк, Ужгород, Чернівці та Чернігів), ми ставили собі за мету виявити інноваційні стратегії та рівень стереотипізації у викладанні історії в школі. У ході реалізації проекту було проведено 14 фокус-групових досліджень, і створено їх он-лайн архів (доступ можливий лише до стенограм дискусій). Польовий етап дослідження відбувався у грудні 2011 - січні 2012 року. Керівництво проектом здійснювала др. Вікторія Середа.

Посилання на колекцію: Використано матеріали збірки Центру міської історії Центрально-Східної Європи “Міські розповіді, колекція “Стереотипи, толерантність та стратегії вчителів історії.

Посилання на розмову: Дискусія у місті, записана дата запису // Архів Центру міської історії Центрально-Східної Європи “Міські розповіді, колекція “Назва колекції, с. номер сторінки.

Приклад: Дискусія у Сімферополі, записана 23 січня 2012 року // Архів Центру міської історії Центрально-Східної Європи “Міські розповіді, колекція “"Стереотипи, толерантність та стратегії вчителів історії, с. 17.


Дискусія у м. Львів (20.12.2011)
Стенограма першої розмови у м. Львів.
Дискусія у м. Львів (23.12.2011)
Стенограма другої розмови у м. Львів.
Дискусія у м. Ужгород (11.01.2012)
Стенограма розмови у м. Ужгород.
Дискусія у м. Луцьк (15.01.2012)
Стенограма розмови у м. Луцьк.
Дискусія у м. Чернівці (17.01.2012)
Стенограма розмови у м. Чернівці.
Дискусія у м. Київ (20.01.2012)
Стенограма розмови у м. Київ.
Дискусія у м. Сімферополь (23.01.2012)
Стенограма розмови у м. Сімферополь.
Дискусія у м. Одеса (24.01.2012)
Стенограма розмови у м. Одеса.
Дискусія у м. Донецьк (24.01.2012)
Стенограма розмови у м. Донецьк.
Дискусія у м. Житомир (25.01.2012)
Стенограма розмови у м. Житомир.
Дискусія у м. Суми (25.01.2012)
Стенограма розмови у м. Суми.
Дискусія у м. Харків (26.01.2012)
Стенограма розмови у м. Харків.
Дискусія у м. Чернігів (26.01.2012)
Стенограма розмови у м. Чернігів.
Дискусія у м. Дніпропетровськ (27.01.2012)
Стенограма розмови у м. Дніпропетровськ. 
Опис композиції дискусій (01.02.2012)
Інформація про склад учасників_ць фокус-групових дискусій.