Кастелівка

Ця тема, розробка якої здійснюється в рамках комплексного проекту "Львів інтерактивний", ставить за мету проведення широкого дослідження одного з маловивчених районів забудови міста Львова – ділянки її південно-західного сектора, за якою закріпився історичний топонім "Кастелівка". Територія Кастелівки включає квартали, локовані вздовж теперішньої вул. Котляревського та північно-східної частини вул. Генерала Чупринки.

В хроніках цієї дільниці можна виділити декілька етапів розвитку. За ранньомодерної доби Кастелівка формувалася як територія приміських садиб, будучи віддаленою периферією Львова. Процес її прискореного інтегрування в урбаністичну структуру модерного міста відбувся в останній третині позаминулого століття, за доби конституційної Галичини. "Зоряний час" Кастелівки – середина 1880-х рр., коли в ролі її основних забудовників виступили двоє видатних архітекторів Львова: професор політехніки Юліан Октавіан Захарєвіч та будівничий Іван Левинський. Проект, ініційований Захарєвічем і Левинським, ставив за мету створення на теренах Кастелівки зразкової колонії однородинних будинків. Вже на початок 20 ст. Кастелівка перетворилася на респектабельний "спальний район", архітектурний характер якого свідчив про орієнтацію на життєві стандарти і суспільні вартості представників середнього класу. Драматичні події і зміни середини 20 ст. внесли неминучі корективи в цей образ. З другої половини 1940-х рр. на історико-архітектурний та історико-культурний дискурс Кастелівки наклалися специфічні конотації радянської доби.

Отже, наша тема хронологічно охопить чотири століття розвитку району Кастелівки, від 17 до кінця 20 ст. Численні пам'ятки цього району, архітектура якого стала стрижнем забудови львівського "вест-енду", вивчатимуться і документуватимуться в широкому контексті соціальної, політичної, економічної та культурної історії.

В дослідницьких планах ми одразу визначаємо деякі пріоритети. Невід'ємною частиною архітектурного ландшафту Кастелівки є вілли відомих архітекторів Львова кінця 19 – початку 20 століття. Зокрема, маємо тут родинну оселю Юліана Захарєвіча та Альфреда Захарєвіча – батька й сина, великих архітекторів львівської школи. Іншим важливим акцентом є комплекс фабрики будівельних матеріалів провідного будівничого Галичини 1880-1910-х рр. Івана Левинського. Об'єктам, пов’язаним з діяльністю Захарєвічів, а також І. Левинського, в рамках теми "Кастелівка" буде приділена особлива увага.

Роль Кастелівки у розвитку архітектури і культури Львова є унікальною. Наша мета – провести грунтовне інтердисциплінарне дослідження її пам'яток. Сподіваємося, що дана тема може в майбутньому стати "прелюдією" до ширшого комплексного дослідження теренів західної частини Львова, які складали територію давнього Краківського передмістя.

Керівником теми є кандидат мистецтвознавства Ігор Жук.