Місто Львів на планах Юзефа Хованьця

16.03.2011

Учасники урочистостей до 25-річного ювілею Політехнічного товариства 1902 р.
Серед людей на фотографії є Ю.Хованєц як делегат від Міського будівельного уряду
Фото з періодичного видання: "Czasopismo techniczne", Rocznik XX, № 24, 25.12.1902
Учасники урочистостей до 25-річного ювілею Політехнічного товариства 1902 р.
Серед людей на фотографії є Ю.Хованєц як делегат від Міського будівельного уряду
Фото з періодичного видання: "Czasopismo techniczne", Rocznik XX, № 24, 25.12.1902

Плани міста Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття демонструють динамічний розвиток Королівського столичного міста. Одними з найбільш інформативних та точних є плани міста авторства Юзефа Хованьця (Jósef Chowaniec). Про упорядника карт відомо небагато. У 1877 році Юзеф Хованєц був одним із засновників Товариства дипломованих техніків (Towarzystwa ukonczonych technikow), яке дало початок більш відомому Політехнічному товариству. В цей час він займав посаду Цісарського Королівського геометра.

З 1890 року ім'я Юзефа Хованьця згадується серед службовців Міського будівельного уряду. На посаді інженера-ад'юнкта чи згодом інженера він пропрацював майже до І Світової війни. У 1894 році серед переліку членів Товариства для розвитку та прикрашення міста Львова (Towarzystwo dla rozwoju i upiększenia miasta) знаходимо також Юзефа Хованьця. У 1902 році як делегат від Міського будівельного уряду Ю. Хованєц прийняв участь в урочистостях до 25-річного ювілею Політехнічного товариства на яких отримав пам'ятний диплом як один із засновників товариства.

З адресних книг початку століття відомо, що Юзеф мешкав на вул. Курковій, 2 (тепер вул. Лисена). З 1906 року знаходимо згадки про нього серед інформації про державних геометрів та інженерів Магістрату. Остання згадка про особу Ю. Хованьця датована 1913 роком. Інженер магістрату на пенсії Юзеф Хованєц разом з дружиною Ядвігою проживали на вул. Курковій 33.

Перші плани авторства Юзефа Хованьця вийшли друком в літографічному закладі Єнджея Косткевича (Jędrzej Kostkiewicz). Відомо, що ця літографія в кінці 1870-х рр. розташовувалася на вул. Собєскєго, 34 (тепер вул. Братів Рогатинців). Косткевич був одним із співзасновників Першої Спілчанської друкарні у Львові, в якій надруковано "Путівник з Кракова до Львова…" із першим відомим планом міста виконаним Хованьцем.

Miasto Lwów
Litografia i Drukarnia J. Kostkiewicza we Lwowie. Rys J.Chowaniec. Spis waźnieszych publicznych budynków (102) / Przewodnik z Krakowa do Lwowa, Podhorzec, Podwołoczysk, Brodów, Słobody Rungurskiej, Czerniowiec i po Lwowie. Nakładem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Z I Związkowej drukarni we Lwowie. Lwów. 1886. (Монохромна літографія).
Miasto Lwów
Litografia i Drukarnia J. Kostkiewicza we Lwowie. Rys J.Chowaniec. Spis waźnieszych publicznych budynków (102) / Przewodnik z Krakowa do Lwowa, Podhorzec, Podwołoczysk, Brodów, Słobody Rungurskiej, Czerniowiec i po Lwowie. Nakładem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Z I Związkowej drukarni we Lwowie. Lwów. 1886. (Монохромна літографія).

Відомо ще два перевидання цього плану із деякими змінами та доповненнями. Найчастіше це розширення переліку найважливіших будівель. Окреме видання такого плану, за Чернером здійснене у 1887 р., відтворює поділ міста на дільниці за допомогою позначення будівель різними кольорами.

Miasto Lwów
Litografia i Drukarnia J. Kostkiewicza we Lwowie. Rys J.Chowaniec. 1:10 800. Spis waźnieszych publicznych budynków (112). (За Чернером датовано 1887 р.; кольорова літографія).
Miasto Lwów
Litografia i Drukarnia J. Kostkiewicza we Lwowie. Rys J.Chowaniec. 1:10 800. Spis waźnieszych publicznych budynków (112). (За Чернером датовано 1887 р.; кольорова літографія).

Ще один подібний план міста, виконаний у вигляді тонованої літографії, видано коштом книгарні Генріха Альтерберга (H. Altenberg) у 1892 року (Najnowszy Dokładny plan król. stoł. miasta Lwowa ze skorowidzem. 1:10 800. Spis waźnieszych publicznych budynków (132)).

ID карти: 092
Оригінальна назва: n/a
Локалізація: Львів
Рік: 1892
Масштаб: 1:10 800
Розмір карти: 56x43,5 cm
Видавець: Коштом книгарні Германа Альтенберга. Львів
Джерело: Колекція Ришарда Хубіша
Правове регулювання: Ришард Хубіш. Краків
Найновіший детальний план королівського столичного міста Львова 1892 року авторства Ю. Хованьця з переліком із 132 громадських будівель
Найновіший детальний план королівського столичного міста Львова

Усі ці плани видавалися в масштабі 1:10 800. Основне призначення планів - допомога відвідувачам Львова в орієнтуванні у місті. В центрі уваги знаходиться територія міста довкола Середмістя із деталізацією основних будівель громадського призначення. Дані карти чи не єдині вказують назви та розташування готелів у Львові.

У 1890 році Юзеф Хованєц опрацював План Королівського Столичного Міста Львова на основі якого було видано серію дуже докладних карт міста. Усі карти з цієї серії виконані в маштабі 1:7 200. Метою підготовки та публікації детальних планів міста була робота міського будівельного уряду по впорядкуванню будівельного руху в м. Львові, на основі нових правил затверджених у 1885 р.

ID карти: 001
Оригінальна назва: Plan królewskiego stołecznego miasta Lwowa (z entklawą Jalowiec takze Maszów. Lwów. I cześć)
Локалізація: Львів
Рік: 1890
Масштаб: 1:7 200
Розмір карти: 140x105 cm
Видавець: Коштом Міської ради Львова
Джерело: Колекція Ігоря Котлобулатова
Правове регулювання: Ігор Котлобулатов. Львів
Історичний план Львова 1890 року підготовлений Юзефом Хованьцем. Онлайн версія карти, яка в науковій літературі відома під назвою "Великий Хованець"
План королівського столичного міста Львова (з анклавом Яловець, також Машув. Львув. І частина)

Усі плани виконані в техніці кольорової літографії із деталізованою конфігурацію міської забудови. Виділено межі дільниць та кордони території міста. Назви подані польською мовою. На планах нанесено маршрути руху кінного та пізніше електричного трамваїв із зупинками. Карти видані коштом Магістрату в Літографічному закладі Антонія Пришляка (Antoni Przyszlak), який діяв у Львові з 1883 по 1921 рр.

Аналіз планів Львова, упорядкованих Хованьцем, показує розвиток міста в кінці ХІХ на початку ХХ ст. Особливістю графічного виконання цих карт є демонстрація окремих об'єктів, що знаходилися на стадії проектування, як то на плані 1890 р.: будівля Промислового музею (суч. пр. Свободи, 20) чи приміщення Промислової школи (суч. вул. Театральна, 17) та школи "Конарського" (суч. вул. Театральна, 15).

Промисловий музей (проектований)
1890
Промислова школа (проектована)
1890
Школа людова Конарскєго (проектована)
1890

Особливої уваги заслуговує деталізація нереалізованого проекту впровадження парового трамваю у Львові. На плані 1890 р. показано проектоване сполучення Львівсько-Белзецької (Lwowsko-Bełzeckiej) залізниці із Вокзалом парового трамваю по cуч. вул. Шевченка (в той час - Janowska), а також демонстрація окремих станцій парового трамваю. Проект впровадження парового трамваю у Львові розглядався з 1888 р. Ідею було відхилено на користь електичного трамваю.

На карті Хованьця, виданій як додаток до публікації "Місто Львів під час самоуправління 1870-1895", додатково нанесено мережу водогонів та каналів. Це єдина карта, на якій позначено літній театр на Губернаторських валах, споруджений у 1891 р.

ID карти: 090
Оригінальна назва: Plan król. stoł. miasta Lwowa
Локалізація: Львів
Рік: c. 1895
Масштаб: 1:7 200
Розмір карти: 82х70 cm
Видавець: Коштом Міської ради. Львів
Джерело: Колекція Ігоря Котлобулатова
Правове регулювання: Ігор Котлобулатов. Львів
План Львова близько 1895 року авторства Ю. Хованьця. На карті показано територію Загальної крайової виставки, мережу каналізаційних каналів і маршрути кінного та електричного трамваїв
План королівського столичного міста Львова

На обидвох планах позначено місце для влаштування пам'ятника Яну Кілінському.

ID: 01158

У 1888 році сформовано комітет побудови пам'ятника Яну Кілінському. На плані пам'ятник локалізованона на верхній терасі парку. Це місце могло розглядатися комітетом як ймовірне місце розташування майбутнього пам'ятника, який споруджено тільки у 1895 році.

Пам'ятник Кілінського
1890

На верхній терасі Парку Кілінського (тепер Стрийський парк) є напис "Pomnik Kilinskiego" хоча пам'ятник споруджено тільки у 1895 році на іншому місці.

Плани, виконані Ю. Хованьцем, ілюструють значні модернізаційні зміни міста. Станом на 1890 рік у місті налічувалося близько 140 громадських будівель - 40 з них з'явилися в останні роки; 14 побудовані коштом міста. Серед найважливіших новозбудованих споруд можна виділити: Будинок сейму (1881), Будівля гімнастичного товариства "Сокіл" (1885), Дирекція державних залізниць (1887), Казарми жандармерії (1890), Дирекція пошт і телеграфів (1890), Будівля Галицької ощадної каси (1889-1891).

Плани Хованьця демонструють наслідки засклеплення р. Полтви і її притоки р. Пасіки. У 1884-1890 рр. річка була схована у бетонні канали по сучасних: пр. Шевченка (ul. Akademicka), пр. Свободи (ul. Karola Ludwika, pl. Goluchowskiego), пл. Різні (pl. Rzeźni).

На планах кінця ХІХ ст. показують значно більший обсяг озеленення Львова - завдяки облаштуванню скверів у всіх дільницях міста, закладенню нових та облаштуванню старих парків чи прогулянкових територій. У 1879 році закладено Стрийський парк, який вже у 1888 р. разом із розширенням території переіменовано на Парк Кілінського (Park Kilinskiego). У 1881 та 1886 рр. переплановано алеї Міського саду (Ogród mięski). У 1884 р. закладено та заліснено новий Личаківський парк (Park Lyczakowski). У 1888-1890 рр. розширено та озеленено центральну прогулянкову зону Гетьманських валів (Wały Hetmanskie). У 1890 розширено та прикрашено сад поблизу Стрільниці (Strzelnica) в районі суч. вул. Лисенка.Автор: Сергій Терещенко