Дописи

Місто Львів на планах Юзефа Хованьця

16.03.2011

На планах міста кінця ХІХ – початку ХХ ст. показано динамічний розвиток Королівського столичного м. львова. Одними з найбільш інформативних та точних є плани підготовлені Юзефом Хованьцем.