Вільнюс. Туристична схема

Переглянути збільшену карту
ID карти: 173
Оригінальна назва: Вильнюс. Туристская схема
Локалізація: Вільнюс
Рік: 1975
Розмір карти: 100x72 cm
Видавець: Головне управління геодезії і картографії при раді міністрів СРСР. Москва
Джерело: Колекція Ігоря Котлобулатова
Правове регулювання: Ігор Котлобулатов. Львів

План Вільнюсу радянського часу видано для потреб туристів.

План надруковано у 1975 р. на фабриці № 1 Головного управління геодезії і картографії м. Москва. Тираж 189 тис. екземплярів. Ціна 20 коп.

Над створенням плану працював авторський колектив з 2 осіб.

Легенда:

  • У верхній частині плану розташовано назву: "Вільнюс. Туристична схема"(Вильнюс. Туристская схема).
  • У верхньому правому куті розміщено умовні позначення та пояснення скорочень (Условные знаки; Сокращения на схеме и в тексте.)
  • У верхньому лівому куті розміщено деталізонаний вигляд центральної частини міста (Центральная часть города).
  • У нижній правій частині плану розташовано інформацію про місто та перелік туристичний маршрутів (Вильнюс в цифрах; Экскурсии по городу Вильнюсу)
  • На реверсі плану міститься наступна інформацію:
  • Назва та видавець плану: "Вільнюс. Туристична схема. Головне управління геодезії і картографії при Раді міністрів СРСР. Москва. 1975" (Вильнюс. Туристская схема. Главное управление геодезии и картографии при совете министром СССР. Москва 1975).
  • Місце друку: "Схема підготовлена до друку фабрикою №5 ГУГК у 1973 р. Виправлена в 1975 р." (Схема составлена и подготовлена к печати фабрикой №5 ГУГК в 1973 г. Исправлена в 1975 г.).
  • Автори плану: "Редактор М.А. Петрова. Технічний редактор К.Д. Волкова"(Редактор М.А.Петрова. Технический редактор К.Д. Волкова).
  • Інші дані: "Підписано до друку 20.1.75 р. Т-00654; Формат паперу 72x100. Друк. л. 1. Умовний друкований лист 1,33; Тираж 189 000 екз.; Замовлення №195; Ціна 20 коп.; Фабрика №5 ГУГК. Б-180 9; ©ГУГК 1974 р. 1975 р. зі змінами" (Подписано к печати 20.1.75 г. Т-00654; Формат бумаги 72x100. Печ. л. 1. Условл. печ. л. 1,33; Тираж 189 000 экз.; Заказ №195; Цена 20 коп.; Фабрика №5 ГУГК. Б-180 9; ©ГУГК 1974 г. 1975 г. с изменениями).